Stretávala som sa s pripomínaním divízie

Pri príležitosti stého výročia založenia klubu chystá TJ iskra Holíč viacero aktivít. Momentálna pandemická situácia nevyhovuje nie len nám, ale dozaista väčšine obyvateľstva.


Prinášame vám pre spríjemnenie chvíľ rozhovor s bývalou hráčkou a kapitánkou päťnásobného majstra Slovenska, vicemajstra Československa a viacnásobného držiteľa slovenského pohára Slávie SŠM Holíč. Petronela Bradáčová bola od roku 2000 po dobu osemnástich rokov tajomníčkou Iskry Holíč a nemalou mierou sa zapísala do jej histórie.

Blíži sa sté výročie založenia klubu, ako si ty pamätáš na prvé hmatateľné kontakty s týmto klubom? 

Keďže už v máji 2000 sa vzdal celý výbor v TJ Iskra Holíč činnosti a TJ ostala prakticky bez vedenia a z členov a bývalých funkcionárov nikto neprejavil záujem pomôcť svojej TJ sa blížil sa čas prestupov a začiatku nového súťažného ročníka aj v mužskom futbale, bolo treba vytvoriť nový výbor, ktorý by zastupoval TJ Iskra Holíč. Do TJ Iskra Holíč sa dostala na požiadanie vtedajšieho primátora mesta Ing. Milana Kandu v júli 2000, ktorý poznal moju dlhoročnú činnosť v ženskom futbalovom oddiele TJ Slávia SŠM Holíč, kde som bola aktívnou hráčkou a funkcionárkou. V júni 2020, z dôvodu nízkeho počtu aktívnych“ futbalistiek“ sme sa rozhodli ukončiť svoju športovú činnosť v pravidelnej súťaži I. SNL v ženskom futbale.

nela 02S klubom si prišla do styku ako dlhoročný funkcionár, tajomník klubu. Ako si sa k tomu vôbec dostala?
Prijala som ponuku pracovať v mužskom futbale, pre mňa v úplne novej TJ s novými zvyklosťami, zaužívanými povinnosťami a pravidlami a spoločne s Ivanom Gregorom a Jozefom Mihálikom sme vytvorili nový , zatiaľ len trojčlenný výbor, kde sa stal Ivan Gregor predsedom , ja som prijala funkciu tajomníčky, ktorá vlastne bola spojená aj s vedením financií TJ a ako som neskôr zistila aj s organizačnými povinnosťami pri zabezpečení všetkých domácich futbalových zápasov, zabezpečenia dopravy, trénerov pre všetky FO. Jozef Mihálik bol členom výboru a zároveň trénerom „A“ mužstva dospelých.

Keď si do klubu prišla, vnímala si vôbec nejako jeho históriu?
Vedela som, že TJ Iskra Holíč má dlhoročnú úspešnú športovú históriu, ktorá nesúvisela len s futbalom, poznala som oddiel žien, ktorý pod hlavičkou TJ Iskra reprezentoval mesto Holíč napr. vo vystúpeniach na spartakiádach , tiež mužský hádzanársky oddiel, ktorý bol zapojený v pravidelných súťažiach a doposiaľ TJ reprezentuje formou turnajov. V roku 2000 TJ Iskra usporiadala oslavu 80 výročia založenia TJ. Oslava išla ešte mimo mňa. Bola to posledná akcia bývalých funkcionárov TJ Iskra, skôr si myslím, že sa konala zásluhu starších členov a bývalých dlhoročných funkcionárov pod vedením Dušana Srnca st.- trénera hlavne mládeže, p. Štefana Domanského – hlásateľa, p. Marenčíka – tajomníka TJ.

Utkvelo ti niečo v pamäti, či dozvedela si sa niečo z histórie, čo ťa zaujalo, čo si pamätáš?
Čo sa týka futbalu, hlavne som sa stretávala stále s pripomínaním veľkých úspechov futbalového mužstva dospelých, kedy sa v Holíči hrala divízia.

Poznáš nejaké významné osobnosti, ktoré sa zapísali do historických míľnikov klubu? 
Vlastne skôr z rozprávania napr. o bratoch Marenčíkovcoch, videla som tiež za Holíč v bráne chytať Milana Máčala, určite za legendu holíčskeho futbalu považujem aj brankára Jána Jankoviča, nášho terajšieho hospodára. Nemožno zabudnúť na razantný spôsob hry Miroslava Zálešáka. Z novšej histórie môžem spomenúť herné výkony napr. bratov M. a A. Vajajyových, D. a Ľ. Srncových, L. a Ľ. Nešasových, R. Bederku, F. Kolodeja. Musím spomenúť aj neoceniteľnú dlhoročnú prácu trénera mládeže v TJ pána Dušana Srnca staršieho. Myslím si, že sa veľkou mierou podieľal na vychovaní neskorších „veľkých futbalistov“, ktorí sa uplatnili v tomto športe aj mimo Holíča. Preto nechcem zabudnúť ani na súčasné osobnosti nášho futbalu, ktoré sa do TJ vrátili a mala som možnosť ich vidieť pod našimi farbami hrávať R. Konečného a P. Masaryka. Som hrdá aj na úspechy novodobých trénerov, ktorí vychovali veľa výborných futbalistov, ktorí sa neskôr uplatnili svojimi výkonmi v kluboch hrajúcich v najvyššej lige. Spomeniem aj, doposiaľ aktívnych našich odchovancov, ktorých som videla vyrastať počas môjho pôsobenia v TJ,  Lukáš Svrček, Erik Daniel, Martin Nagy.

Ako si sa pozerala na tento klub a svoje účinkovanie v ňom keď si v ňom začínala? 
Bolo to pre mňa dosť náročné, pretože tam bol celkom iný postup fungovania ako u nás v ženskom futbale. My „futbalistky „ sme boli naučené všetko si robiť samé. Možno je to neuveriteľné ale pred zápasom sme ihrisko kosili, hrabali, naťahovali sme siete na brány “lajnovali“, prali si športovú výstroj , dokonca sme sa skladali na dopravu a na úhradu rozhodcov v majstrovských stretnutiach. Ale v zápasoch sme bojovali. Tu som zistila, že hráči nemusia ničím prispieť k údržbe ihriska, dokonca aj tréningovú výstroj majú k dispozícii erárnu a čo ma najviac zaskočilo, ležérny prístup niektorých hráčov ku hre v majstrovských stretnutiach, nevedeli sa vyburcovať k najlepšiemu výkonu a často nepodržali spoluhráčov, keď sa im nedarilo. Až po čase som zistila, že veľa hráčov, hoci boli odchovanci Holíča, boli už hráčmi okolitých dedinských TJ a v TJ Iskra boli len na hosťovaní. Nemala som žiadnu podporu u bývalých funkcionárov a dokonca i fanúšikovia si mysleli, že som tam „votrelec“ a dávali mi za vinu, aj písomne , že chcem vytunelovať účet TJ. Skutočnosť bola celkom iná. V tom čase mala TJ dlhy už takmer milión tristotisíc slovenských korún, čo som zistila až neskôr z písomných žiadostí o vyrovnanie rôznych dlhov, ktoré vznikli v TJ do mája 2000. Veľmi si vážim pomoc z radov usporiadateľov, ktorí zostali a pomáhali pri majstrovských stretnutiach: pán Jozef Madák, manželia Kwašnevských a Héskových, tiež hospodárov na štadióne manželov Havlíkových. Najhoršie obdobie pre mňa bolo, keď v prípravnom období v januári 2001 odišiel z postu trénera aj z výboru pán Mihálik a v marci aj p. Gregor. Tak som v TJ vo vedení ostala celkom sama už na jarnú časť súťaže. Nechcela som to vzdať aj ja, lebo v tom čase boli moji synovia Tomáš aj Štefan tiež aktívnymi hráčmi FO TJ a manžel za TJ hral hádzanú. Musela som zaistiť nového trénera pre „A“ mužstvo a vlastne zabezpečiť všetky FO aby ďalej pokračovali v súťaži. To sa mi nakoniec podarilo.

Aký najkrajší zážitok ti utkvel v pamäti z tvojich začiatkov v tomto klube? 
Veľmi som sa potešila, keď z bývalých starších funkcionárov TJ sa vrátil pán Štefan Domanský, ktorý sa opäť ujal svojho dlhoročného miesta hlásateľa a veľmi mi pomáhal i radou pri riešení niektorých problémov. Vážim si toho, že ako prvý pochopil, že som prišla TJ pomôcť a nie škodiť . Po čase prehlásil, že som zachránila mužský futbal v Holíči, za to mi poďakoval a to bola pre mňa veľká pocta. Je mi ľúto, že už nie je medzi nami.

Zažila si v tomto klube ako tajomníčka TJ oslavu 90teho jubilea. Ako sa na ňu s odstupom času pozeráš?
Od roku 2000, v čase osláv 90 výročia založenia TJ Iskra v júni 2010, ubehlo desať rokov, čo som sa podieľala na činnosti TJ. Za tých 10 rokov sa vo vedení TJ vymenilo 4x zloženie výboru. Za výdatnej pomoci Mesta Holíč a hlavne primátora p. Zdenka Čambala sa podarilo TJ zbaviť dlhov a zabezpečiť materiálne aj finančné zázemie pre činnosť všetkých FO v TJ. Vedenie TJ pripravilo dôstojnú oslavu, striedali sa v ukážkach formou futbalových zápasov všetky vekové kategórie, ktoré TJ v tom čase reprezentovali. Nezabudlo sa ani na seniorov, ktorí sa tiež predstavili v priateľskom stretnutí s bývalými reprezentantmi SR. Diváci sa mohli zabaviť rôznymi súťažami počas prestávok napr. streľbou do terču vo futbalovej bráne, či pri losovaní bohatej tomboly. Oslava pokračovala do neskorej noci pri spoločnom pozeraní filmových záznamov zo športového života TJ, v spojení s občerstvením. Myslím, že oslava sa vydarila.

nela 4Ak má niečo sto rokov, musí za tým byť obrovský kus histórie a vývoja, ako sa na tých sto rokov pozeráš ty?
Môžem zhodnotiť len posledných 20 rokov, ktoré som v TJ strávila. Za ten čas sa vystriedalo v TJ veľa úspešných ale aj neúspešných súťažných ročníkov našich FO. Úspešnosť TJ sa hodnotí podľa FO dospelých, jeho účasťou v súťaži. Striedali sa zostupy a tiež vzostupy nášho „A“ mužstva zo VI. Ligy do V. ligy až do MO ObFZ, potom opäť návrat do V. ligy až IV. ligy, momentálne sme v V.lige ZsFZ - Západ. Niekoľko rokov sme mali v súťaži zapojený v ObFZ aj FO muži „B“ (toho času už je zrušený). V kategórii mládeže vybojovali naši SŽ postup do súťaží ZsFZ, kde sa spolu s FO MŽ zapojili do súťaže III. liga SŽ+MŽ (toho času odhlásené z tejto súťaže a v súťaži ObFS je zapojený len FO SŽ U15), neskôr aj FO dorastu vybojoval postup do IV. ligy U19 ZsFZ, kde si účasť v tejto súťaži udržuje. Môžeme byť hrdí na prácu trénerov s futbalovými nádejami, kde máme v súťaži Prípravky MO zapojené dva FO a to U9 a U11 a ďalšie dva FO Iskričky U5-6 a U7-8 , ktoré sa pod vedením trénerov na športovú činnosť pravidelne pripravujú. Všetkým trénerom a vedúcim, ktorí venujú veľa času príprave našich „futbalistov“ patrí veľké poďakovanie. Každá doba zo sebou nesie niečo nové. Zmenili sa podmienky materiálneho vybavenia a môžem povedať, že v TJ je dostatok napr. športového náčinia, potrebného v tréningovom procese, dostatok športového výstroja. Na tréningy je k dispozícii trávnaté ihrisko, tzv. „pionierske“ dosť nekvalitné trávnaté ihrisko a dve malé ihriská s umelou plochou. Holíču chýba veľké ihrisko s umelou plochou, ktoré by sa dalo využívať na prípravu hlavne v zimných mesiacoch. Celý interiér: šatne, chodby, soc. zariadenie, sklad, práčovňa, bufet a pod. potrebuje vynoviť.

Do histórie klubu si sa nemalou mierou zapísala aj ty. Všetci, ktorí vedia o čom práca tajomníka klubu je, sú ti za to všetko nesmierne vďační. Sto rokov niečoho však neoslávi každý a je to možné len raz za 100 rokov. Ako ty vnímaš túto storočnicu? 
V TJ Iskra som vo výbore zastávala 18 rokov funkciu tajomníčky, kde som s členmi spoločne zabezpečovala všestranný chod športovej činnosti. Počas celých tých 18 rokov som žila v strese. Pociťovala som veľkú zodpovednosť, voči celému chodu TJ, mala som strach aby som na niečo nezabudla pri zaistení napr. dopravy, príprave domácich majstrovských stretnutí, uhradiť všetky poplatky načas, evidovať prestupy v danom termíne a pod. Nie vždy sa mi podarilo vyriešiť problémy, aby všetci boli spokojní. Najviac som sa bála, že by mohla nastať chvíľa, že napr. nebudeme mať dosť finančných prostriedkov na činnosť, alebo dostatok kvalitných hráčov hlavne v „A“ mužstve a museli by sme sa odhlásiť zo súťaže. Som rada, že k tomu neprišlo aj keď taká situácia v TJ naozaj nastala, ale spoločne sme to zvládli. V januári 2018 som sa vzdala funkcie tajomníčky a odvtedy sa v TJ venujem, len činnosti vedúcej FO Prípravky U11, ktorú trénuje môj syn Tomáš.

Je niečo čo by si si si priala aby sa ti splnilo v spojitosti s Iskrou Holíč? 
Priala by som si, aby v TJ našlo začiatky svojej futbalovej kariéry veľa mladých futbalových nádejí. Sme dostatočne veľké mesto na to aby, sme mohli vytvoriť kvalitné materiálne i športové podmienky na reprezentovanie mesta v oblasti mládežníckeho futbalu vo všetkých vekových kategóriách. Aby sa už v budúcnosti nestávalo, že u nás vychováme od útleho veku futbalové talenty a už v žiackom veku nám odídu do susedných miest.

Čo by si klubu popriala do ďalších rokov? 
Novému vedeniu TJ Iskra Holíč želám veľa trpezlivosti a dostatok aj finančných prostriedkov pri realizácii plánov, ktoré si vytýčili na zlepšenie podmienok pri príprave „futbalistov“ vo všetkých oblastiach. Do budúcnosti želám TJ , aby mali vždy dostatok kvalitných futbalistov, aby každé jadro našich FO tvorili hlavne naši hráči, aby mali k dispozícii vždy kvalitných trénerov, aby sa po skončení svojej aktívnej športovej činnosti vracali do TJ a tak predávali svoje skúsenosti aj z pozícií trénerov našim „budúcim futbalistom“.nela 5